HEM
VARFÖR
SÅ FUNGERAR DET
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PRODUKTER
INSTALLATIONER
LÄNKAR
KONTAKT


Samtliga

joniseringsaggregat och luftrenare är mycket effektiva mot bl.a. röklukt, mögellukt, soplukt, svavelväten och andra organiska gaser, samt urin- och husdjurslukt

  m.m.
EKOion® modell 5-E/5-FAvsett för inbyggnad i större ventilationssystem inom industri, sjukhus, skolor, kontor reningsverk m.m.


Produktblad | Instruktionsblad


EKOion® modell M01Avsett för inbyggnad i olika tilluftsaggregat och tilluftskanaler i nya eller befintliga ventilationssystem.


Produktblad | Instruktionsblad


Joniseringsteknik:
modell PS-1 och PS-2
Projektanpassade kompaktaggregat med jonisering i stänkskyddat utförande för mycket krävande förhållanden.


Produktblad | Instruktionsblad

.

EKOion® LuktreduktProjektanpassade joniseringsaggregat

  med integrerad joniseringskammare som även klarar snabba luftflöden.
Avsedda för bl.a. reningsverk, avluft från tankar och industriutsläpp m.m.


Produktblad | Informationsblad


EKOion® PumpstationerProjektanpassade joniseringssystem

  avsedda för bl.a.
pumpstationer, pumpgropar och brunnar.
Avloppslukter och gaser neutraliseras.


Produktblad | Faktablad


EKOion® ReningsverkProjektanpassade joniseringssystem

  avsedda för avloppsreningsverk.
Avloppslukter, svavelväte och gaser neutraliseras.
Omgivnings- och arbetsmiljön förbättras avsevärt.


Produktblad | Faktablad


EKOion® modell 1-D-VKompaktaggregat avsett för soprum, kylrum och förvaringsplatser för produkter som kräver mycket rena rum med avseende på bakterier, partiklar och organiska gaser. 


Produktblad | Instruktionsblad


EKOion® Luktredukt SpecialSpecialanpassade joniseringsaggregat avsedda för anslutning på luftare ifrån fettavskiljare i restaurang- och storköksmiljö m.m.


Produktblad


EKOion® ElektronrörEKOion® elektronrör är marknadens mest prisvärda och passar i alla joniseringsaggregat med M5 gänga i sockeln eller med mutterlåsning. Elektronrör finns i längderna 25 cm D-rör, 35 cm E-rör och 52 cm F-rör.


Produktblad


EKOion® Eko-kanalPlastkanaler för tilluft. Miljöriktiga tilluftssystem med unika möjligheter. Perforerad plast för jämn luftinblåsning till lokaler.


Produktblad | Instruktionsblad

För att kunna läsa produktbladen behöver Du Acrobat Reader. Programmet är gratis och kan laddas ner här.

© 2011 Joniseringsteknik & Ventilation i Sverige AB. Epost: info@joniseringsteknik.se.