HEM
VARFÖR
SÅ FUNGERAR DET
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PRODUKTER
INSTALLATIONER
LÄNKAR
KONTAKT
Föroreningar i luftenNaturens reningsmetod


Av tradition anser vi att all uteluft är ny och frisk.
Ren och fräsch är den lyckligtvis fortfarande på sina ställen, men ny?
Nej, luften är fortfarande densamma som vi haft på vår jord sedan urminnes tider, och den har inte försämrats till följd av sin ålder.
Däremot förorenas den av organiska gaser, bakterier, svavelföreningar, kemikalier och sporer samt andra ämnen och partiklar.
Men naturen har sin egen metod att rena luften från dessa föroreningar.


När solens strålar passerar genom atmosfären joniserar den syret i luften genom att förändra antalet elektroner i syrets yttersta ”elektronskal”.
Detta medför att det bildas syrejoner som sedan slår sig samman och därigenom bildar stora syreklungor.
När syreklungorna kommer i kontakt med luftens föroreningar reagerar de med dessa, eftersom de enligt fysikens lagar alltid strävar efter att återta sin ursprungliga laddning i det yttersta elektronskalet.
Därigenom förändras egenskaperna på föroreningarna som då ombildas eller bryts ner.

Luftrening med jonisering

Genom att härma naturen, bilda joner och efterlikna solljusets inverkan på luften, så kan våra joniseringsutrustningar framställa dessa syreklungor, som ju har en stor förmåga

att på ett naturligt sätt rena luften ifrån främmande ämnen och partiklar

, neutralisera lukter och odörer, och göra luften frisk igen.
Våra system, anläggningar och aggregat bygger på den tekniken, och är anpassade efter de värden som finns naturligt i bergs- och fjällmiljö, d.v.s. där luften är som bäst.

Rening och desinfektion av inomhusluft och luftutsläpp med vår joniseringsteknik

  ger därför positiva hälsoeffekter, och ger även den friskluftskänsla som förknippas med ren uteluft, och ökar därför vårt välbefinnande.

Eftersom processen har en låg elektrisk effektförbrukning och verkar helt utan kemikalier är det också totalt sett en mycket miljövänlig metod.

All rening kan dessutom verifieras med hjälp av tekniska mätningar med avseende på kemiska föreningar, partiklar och joner.


© 2011 Joniseringsteknik & Ventilation i Sverige AB. Epost: info@joniseringsteknik.se.